156115.jpg

Artiklar

El Camino Verde del Vll – Liv i luckan med sprit i tanken

Herregud, varför utsätter man sig för sådant här? Investera allt inklusive skjorta och skor i en bilmotor. Det finns ju så mycket annat trevligt att göra. Sörpla Pina Coladas på sandstrand, piffa till rabatten eller dra gräsklipparen.

Redaktionen • 4 mars, 2006

Uppstart av en nybyggd motor kan väl aldrig bli annat än nervöst, hur seriöst bygget än är? I värsta fall blir det ”klart, bakåt, skott kommer”. Kanske har andra starkare nerver, men jag var duktigt skakig. Motorn köptes från en motorbyggare i USA, eller det var vad han påstod sig vara i alla fall. Numera är han försvunnen. Men visst, den innehöll de delar jag beställt och betalat. Men den utlovade dokumentationen var det värre med. Ett balanskort för vevpartiet, det var allt. Och när jag ringde firman i Phoenix som balanserat och frågade om de sett röken av min motorbyggare fick jag svaret att han förmodligen flytt till Asien, permanent. Trevligt liksom. Så trots ideliga kontroller av innehållet var det inte utan nervositet motorn riggades i bänk hos Musclecars i Södertälje. Ska det fungera? Leverera de hästar och vrid vi hoppats på? Eller, ve och fasa, ska jag åka hem med en slaktback full av förvrängda metallbitar? Kort och gott, det blir gravöl eller champagne. Håll i hatten, nu kör vi!

Motorn klar för start – se filmen här:

Förberdelser Som tidigare vidrörts satsades förtroendet till ett shortblock baserat på ett fyrbultat 90-tals GM block, alltså med hel packbox i bakkant och oljestickan på passagerarsidan. I detta rumsterar ett 383 strokerkit från Eagle med K/B hypereutiska kolvar, plus Performer RPM toppar, Pro-Flo EFI-sprut och tillhörande kam, allt från Edelbrock. Till detta kommer såklart en massa småpill från firmor som ARP, Centerforce, Earl’s och Mr Gasket. I slutändan kostar det i alla fall både guldet och gröna skogen. Men vad gör man inte för att blidka behovet? Accelerationsgudarna ska ha sitt, och därmed basta. Nu saknades tidigare kunskaper om insprutning och mappning, dessutom var ett av önskemålen att visa att det går åka miljövänligt och ändå ha ryt i rovan. Alltså måste härligheten bromsas, mappas och dokumenteras. Vi hamnade därför hos Mats Jacobsson på Musclecars. Mats har tidigare erfarenheter av just Edelbrocks insprutningar, så det var en välinformerad och van snubbe som mötte upp när vi lastade över motorn i verkstan.

-Den här insprutningen är min nya favorit. De är otroligt lättsamma att arbeta med, och levereras med allt man behöver, kommenterar Mats.

Men innan första uppstart sker vissa förberedelser. Svänghjul eller startkrans måste monteras, och på denna hamnar en form av tryckplatta med splinescentrum och ryckutjämnare.

El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken
El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken
El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken

Därefter riggas allt mot en transkåpa kopplat till själva bromsbänken. Bänken svarar också för startmotor och el-anslutningar, men i vårt fall krävs inkopplad generator då insprutningen behöver egen strömförsörjning.

El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken

Här kopplas all el och all mätutrustning.

På elsidan måste också fördelaren modifieras för insprutningen. Efter Mats rekommendationer köptes en nytillverkad HEI Street Spark från Jeg’s i USA. Denna har fördelarhus i billet-aluminium samt 42 000 volts spole och verkar mycket prisvärd.

El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken

Fördelaren modifieras för insprutning.
El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken

En litet urtag krävdes.
El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken

Den optiska givaren måste sitta exakt rätt.

Nu rensas den helt och hållet invändigt, då Edelbrock skickar med kit för konvertering till optiskt brytarlöst system. Fördelaren monteras sedan justerad till 10 grader efter övre dödpunkt på ettans cylinder. Därefter behöver man i princip inte röra fördelaren, för resterande justeringar sker via den medföljande datorn. Med detta klart återstår att montera elsystemet. Detta är så utformat att alla kontakter är unika, vilket gör det väldigt svårt att koppla fel. Med oljetrycket uppkört, el och soppa kopplat samt vatten i cirkulation är det dags att dra sina böner eller besvärjelser.

El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken

Mats monterar det förprogrammerade chippet.
El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken
El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken
El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken

..är det bara att köra upp oljetrycket för att minimera risken för skador vid första start.

Rupp, rupp, skrammel Nu valde vi att starta och köra in kammen på handelsbensin, dels för att vara säkra på att motorn skulle köras in utan problem, dels för att kunna mäta effektskillnader mellan bensin och E85. Första körningen genomfördes så efter att vi först kollat det trycksatta bränslesystemet för eventuellt läckage, och Mats programmerat styrboxen via den lilla datorn. Direkt från start rasslade det betänkligt, men tack och lov var det bara generatorn. Ett av de spritt nya stiften var också dött, men så fort dessa två fel var åtgärdade spann motorn fint på rik blandning för en säker inkörning, med vaksamma ögon på mätare och reglage. När allt är varmt görs en optisk kontroll – finns några synliga läckage? Nu såg allt prima ut, så en snabb programmering senare kunde Mats dra motorn till drygt 3 000 varv i minuten under belastning. Detta räknas alltså som en testkörning före testkörningen. Ett oljebyte och ytterligare kontroll följer, varpå det är dags för en första belastning hela registret ut. Vi ville få ett maxvärde på bensin – det handlar ju om jämförande journalistik här – och vid 6000 varv i minuten fick vi 422 hästkrafter STP samt 624 Nm vid 3 400 varv i minuten. Toppeffekten är kanske inte så extrem, men vridmomentet och kurvan såg mycket imponerande ut. Som jämförelse hade en original 454 LS7 som mest runt 665 Nm, och en 350 LT1 från 1970 hade 515 Nm.

El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken

Så vidare till etanolen och lite detaljer kring detta. En springande punkt har varit spridarna och deras kapacitet, men Edelbrocks tekniker har själva hävdat att de medföljande orkar det ökade flödet som krävs för E85. Allt som skall behövas är en tryckregulator och en höjning till 60 PSI. Mats var av ungefär samma åsikt, om än något skeptiskt vad det gällde spridarna. Med ovan beskrivna förändringar genomförda startade vi motorn på E85. Mycket riktigt gick den något snålt, så Mats ökade bränslemängden ytterligare, särskilt för startsekvensen, samt förlängde spridarnas öppettider. Med detta gjort sjöng motorn som en nyvaken fågel. En full belastning senare hade vi ett trevligt resultat på skärmen – fyra hästar upp från bensin, alltså 426 hästkrafter STP. Motorn gick också kallare vilket är något av ett signum för E85. Ytterligare förändringar i tändkurva och bränsleflöde och tryck gav inget större utslag, vilket gör att man kan sluta sig till att detta resultat ligger nära motorns faktiska kapacitet. Edelbrock säger i sin marknadsföring att toppar och kam ska klara 425 hästar, så tja, varför inte ge sig där då? Med motorn väl i bilen går det hitta lite mer pulver, allra helst när allt är helt inkört. Naturligtvis kommer också en rad yttre faktorer styra resultatet – temperatur i motorrummet, luftkvalitet, avgassystemets kapacitet och så vidare.

Allt väl med motorn och de utstakade planerna alltså. Men hur ser det ut i paragrafernas värld då? När detta projekt på börjades fanns bara diverse förslag till hur svensk lagstiftning skall möta de nu befintliga villkoren. Nu finns däremot en lagförändring planerad till årsskiftet, och kanske, kanske kan det gå att registrera El Camino Verde som etanolbil.

Konvertering till etanoldrift Bland privatpersoner är det sedan några år tillbaka rätt vanligt med konverteringar, både för gata och tävling. Det finns också en rad firmor som säljer konverteringskit av olika teknisk karaktär. Men i dagsläget går det inte att få konverteringen godkänd av Bilprovningen. Att en bil konverterats kan vara svårt att se med blotta ögat, och det ät svårt att mäta på plats, varför detta kanske inte uppmärksammas vid en besiktning. Men i praktiken kan Bilprovningen underkänna ett fordon som konverterats. Den 1 januari 2008 planeras det bli lagligt att konvertera bilar till etanoldrift. Men man får bara använda en konverteringssats som är typgodkänd för den aktuella bilen om man vill få bilen godkänd vid registreringsbesiktning och konverteringen införd i registreringsbeviset. Tyvärr finns det ännu inga typgodkända konverteringssatser till USA-bilar men förhoppningsvis så kommer det att dyka upp om efterfrågan finns. Kanske kan man testa en enskild bil hos en firma som har behörighet att utföra ett sådant test och sedan få ett intyg på att bilen klarar kraven så att man sedan kan åka till Bilprovningen och registreringsbesiktiga.

Ur miljösynpunkt är det förstås inte fel att etanolkonvertera, även om man inte kan få detta godkänt och därmed inte heller åtnjuter några skattelättnader.

Miljöbilar Vad är en miljöbil egentligen? Något entydigt svar på den frågan finns inte. Definitionen är olika i olika regleringar. Enligt Vägverkets definition kan en miljöbil vara en vanlig bensin- eller dieselbil men den ska vara bränslesnål och den ska ha låga koldioxidutsläpp samt små utsläpp miljö- och hälsoskadliga ämnen. En personbil med plats för upp till 5 passagerare får inte släppa ut mer än 120g koldioxid/km, förbruka max 5,0 liter/100km bensin eller 4,5 liter diesel/100km. Om det är en bil som går på alternativa bränslen, alltså en bil där man kan välja att köra på olika bränslen, så är en högre bränsleförbrukning tillåten. Då gäller 9,2 liter bensin/100km, 8,4 liter diesel/100km eller 9,7 m3/100km. En bil som uppfyller Vägverkets krav får vissa skattelättnader. Idag finns det bara ett 20-tal bilmodeller som är miljöbilsklassade av Vägverket, inga USA-bilar tyvärr.

Definitionen av miljöbil i lagen om trängselskatt, alltså bilar som inte behöver betala trängselskatt är ”bil som enligt uppgift i vägtrafikregistret är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller annan gas än gasol, eller med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol”. Dessa krav är alltså mycket snällare än Vägverkets krav. De nya USA-bilar som har hybrid- eller flexifuelmotor slipper därmed trängselskatt.

Reglerna för vilka bilar som har rätt till gratis parkering, så kallad miljöbilsparkering skiljer sig åt i olika delar av landet. Stockholm, Göteborg och Malmö har dock samma definition som Vägverket.

El Camino Verde del Vl El Camino Verde del Vlll

Av: Billy Söderin

El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken

El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken El Camino Verde del Vll - Liv i luckan med sprit i tanken

Rulla till toppen