Trafikförsäkringen sågas

Artiklar

Trafikförsäkringen sågas

Regeringens förslag om skatt på trafikförsäkringen sågas kategoriskt av en majoritet av remissinstanserna, skriver TT. – Retroaktiv lagstiftning och dubbelbeskattning, tycker bland andra Svenskt Näringsliv.

Redaktionen • 8 februari, 2007

Regeringens förslag om skatt på trafikförsäkringen sågas kategoriskt av en majoritet av remissinstanserna, skriver TT. – Retroaktiv lagstiftning och dubbelbeskattning, tycker bland andra Svenskt Näringsliv. – Varför ska inte rugbyspelare och fallskärmshoppare bära sina kostnader också? Frågar Bilindustriföreningen

Regeringen tänker införa en skatt den 1 juli på trafikförsäkringen. Det är ett första steg mot en total omläggning av trafikförsäkringen 2009. Syftet är att överföra kostnaderna för trafikskador från samhället till trafikkollektivet. Ökad medvetenhet om kostnaderna sägs leda till färre olyckor. Skatten beräknas ge staten cirka 3,9 miljarder kronor – pengar som ska täcka kostnaderna för redan uppkomna trafikskador. En stor majoritet av remissinstanserna avvisar förslaget. Försäkrings- och motorbranschen kallar det för en retroaktiv skatt, främmande för svensk lagstiftning. ”Det är märkligt att framtida fordonsägare ska stå för kostnader som de inte kunnat påverka alls”, skriver till exempel Svenska Lokaltrafikföreningen.

Dubbelfinansiering ”Om skatten ska tas ut under 24 år kommer den att träffa åtskilliga fordonsägare som i dag är barn eller ännu inte födda”, skriver Svenskt Näringsliv. Men från näringslivet kommer också en annan principiell kritik. Svenskt Näringsliv, Företagarna och även Saco kallar det för ren dubbelfinansiering av trafikrelaterade kostnader. I dag betalas sådana kostnader via socialförsäkringssystemet, som finansieras med arbetsgivaravgifter. Läggs denna kostnad över på trafikkollektivet genom en särskild skatt, så borde arbetsgivaravgifterna minskas i motsvarande grad, anser de.

Försiktighet Men några sådana planer har inte regeringen. Det innebär att delar av socialavgifterna i stället går till att förstärka budgeten och finansiera bland annat skattesänkningar. De borgerliga partierna har annars länge framhållit vikten av att avgifterna i socialförsäkringssystemen motsvaras av en förmån, annars är det att betrakta som en skatt. ”Att överfinansiera något som betecknas som socialförsäkring så till den grad som nu sker, minskar tilltron mycket kraftigt”, skriver Svenskt Näringsliv.

Rugbyspelare Ingen av de myndigheter som svarat på remissen har några invändningar mot vare sig retroaktiviteten eller dubbelfinansieringen med undantag för länsrätten i Dalarna som manar till försiktighet. Flera instanser kritiserar också förslagets dåliga beräkningar och den ”orimligt korta tid som förslaget tagits fram på” (Försäkringsförbundet). Från buss- och taxinäringen varnar man för kraftigt höjda kostnader för näringarna. Transportindustriförbundet, som är försiktigt positivt, varnar för snedvriden konkurrens med utländska åkare. Vägverket konstaterar att ”skatt på trafikförsäkringen ökar inte engagemanget för trafiksäkerhetsfrågor”. Bilindustriföreningen frågar sig varför inte andra kollektiv, som bergsklättrare, rugbyspelare och fallskärmshoppare, också ska bära sina egna olyckskostnader.

FAKTA om nya trafikförsäkringen Den nya skatten tas ut som 34 procent av trafikförsäkringspremien och 34 procent av 90 procent av trafikförsäkringsavgiften. Den läggs på försäkringsbolagen som väntas höja premien i motsvarande grad. En genomsnittlig premie för en privatägd personbil uppgår till cirka 1 850 kronor. Höjningen blir då 630 kronor. Premierna varierar kraftigt beroende på fordon, boendeort och förare. Vissa förare, framför allt yngre och motorcyklister, kan räkna med betydligt högre kostnader. En utredning ska tillsättas för att förbereda en total omläggning av trafikförsäkringen. Målsättningen är att även framtida trafikrelaterade kostnader ska betalas av försäkringstagarna. Vissa försäkringsbolag har talat om att trafikförsäkringen då kan fördubblas. (TT)

Rulla till toppen