Regeringen står fast

Artiklar

Regeringen står fast

Det ser ut som om vi snällt får leva med en rejäl höjning av våra försäkringspremier, trots massiva protester. Regeringen valde att inte lyssna på

Redaktionen • 5 mars, 2007

Det ser ut som om vi snällt får leva med en rejäl höjning av våra försäkringspremier, trots massiva protester.

Regeringen valde att inte lyssna på de 43 remissinstanser som var negativa till förslaget om den nya skatten på trafikförsäkringen och skickade vidare förslaget i stort sett oförändrat som en Lagrådsremiss. Man tog ingen hänsyn till att många inom hobbyn är ägare till flera fordon och därmed ska betala skatten flera gånger om trots att man bara kan utgör EN risk då man kör ETT fordon. Detta vara bara ett av många argument för varför förslaget är ett hårt slag mot oss som älskar bilar och motorcyklar.

Följande står att läsa på regeringens hemsida: Lagrådsremissen innehåller förslag om att en skatt på 32 procent ska införas på trafikförsäkringspremier. Trafikförsäkringsavgifter, den avgift som tas ut av fordonsägare som inte betalat sin trafikförsäkring, ska beskattas med 22 procent. Man föreslår även en höjning av värdet av bilförmån med cirka 685 kronor per år. Skatten på trafikförsäkringspremierna ska betalas av de försäkringsgivare som hanterar trafikförsäkringarna. De kommer i sin tur att höja försäkringstagarnas premier med motsvarande belopp. När det gäller trafikförsäkringsavgiften är Trafikförsäkringsföreningen skattskyldig. Syftet med skatt på trafikförsäkringen är att tydligare koppla skaderisken till kostnaden att färdas i trafiken. Skatten innebär att de som har ett mer riskfyllt beteende får bära en större del av olyckskostnaderna. Förslaget föreslås gälla från och med den 1 juli 2007.

För dig som har synpunkter och vill meddela finansministern detta hittar du alla aktuella mail-adresser på: https://www.regeringen.se/sb/d/1675;jsessionid=aIy1phMXnx16

Läs hela förslaget här: https://www.regeringen.se/sb/d/8683/a/77920

Läs Maria Spetz, VD Motormännens riksorganisation, detabbartikel: https://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,970822,00.html

Läs Motormännens remissvar: https://www.motormannen.se/mm1/site/07_Trafikopolitik/remisser/2007/

Läs Motorhistoriska Riksförbundet, Motormännens Riksförbund, Kungliga Automobil Klubben, Sveriges Motorcyklisters Centralorganisation artikel: https://www.mhrf.se/

Läs SMC:s remissvar: https://www.svmc.se/upload/SMC%20centralt/Dokument/remissvar/remissvar%20Fi2006_7141.pdf

Rulla till toppen