Begränsad hastighet

Artiklar

Begränsad hastighet

Krav på hastighetsregulator från och med 1 januari 2008! Från den 1 januari 2008 skall följande bilar ha en hastighetsbegränsande anordning: – bussar med en

Redaktionen • 14 oktober, 2007

Krav på hastighetsregulator från och med 1 januari 2008!

Från den 1 januari 2008 skall följande bilar ha en hastighetsbegränsande anordning: – bussar med en totalvikt av högst 5 000 kg som har tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare – bussar med en totalvikt av högst 5 000 kg, som har textkoden T31CC angiven i registreringsbevisets del 1 under ”Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser m.m.)” och som har tagits i bruk mellan den 1 oktober 2001 och 1 januari 2005 – lastbilar med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men högst 7 500 kg som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare – lastbilar med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men högst 7 500 kg, som har textkoden T31CC angiven i registreringsbevisets del 1 under ”Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser m.m.)”, och som tagits i bruk mellan den 1 oktober 2001 och 1 januari 2005.

Detta är en regel som antogs redan 2004, VVFS 2004:104 men med ikraftträdande först nu den 1/1 2008. VV har bara valt att skicka ut en påminnelse om detta nu. (Kanske skulle denna påminnelse varit på sin plats redan i våras men det är lätt att vara efterklok). Har forskat en del i denna problematik och kommit fram till följande: Många europeiska bilar torde redan ha en hastighetsbegränsande anordning i sitt datasystem. Anordningen kan i ett sådant fall aktiveras. Detta torde även vara möjligt att göra på vissa USA-bilar. För de bilar där detta inte är möjligt så kan man montera en sådan anordning separat. Men en sådan eftermonterad anordning måste då vara typgodkänd enligt direktiv 94/92 EEG. Forskar nu i hur man kan gå tillväga för att fixa fram en sådan utrustning till USA-bilarna. Om det skulle vara så att det visar sig vara en omöjlighet att konvertera alla bilar innan den 1/1 2008 så kan VV vända sig till Regeringen. Regeringen kan i sin tur vända sig till Kommissionen och begära en tidsbegränsad dispens för Sveriges räkning så att vi får längre tid på oss att montera hastighetsbegränsande anordning i alla bilar.

Om ni läsare bedömer att det kommer att vara omöjligt att konvertera bilarna i tid så meddela mig detta! I sådant fall kan jag skicka en skrivelse till VV om detta och förklara att de måste vända sig till Regeringen för att få dispens. Hör även av er om ni har någon annan information som ni tror kan vara av intresse för andra i samma situation.

Av: Denise Lagercrantz

Rulla till toppen