156064.jpg

Artiklar

El Camino verde del ll

Först fanns cellulosafärg, sen kom lösningsmedelsbaserad färg och nu står vi inför nästa fas - vattenbaserade färger. Utvecklingen har till viss del skett i det tysta, men ny lagstiftning för alla EU-länder gör vattenbaserade färger till det enda alternativet.

Redaktionen • 2 februari, 2008

Bilen lastad för avfärd en kall dag i mars.

Så vad innebär detta i praktiken? Till att börja med vissa förändringar för lackerarna själva, och följaktligen också för oss entusiaster. Vi ska här gå igenom de viktigaste samt visa hur en vattenbaserad lackering genomförs.

Billackering och miljö I Sverige och inom hela EU finns miljölagstiftning som anger hur billackeringsverkstäder måste reducera sina utsläpp av organiska lösningsmedel, härefter kallade VOC. Detta är en förkortning för ”Volatile Organic Compounds”, vilket översatt blir flyktiga organiska ämnen, alltså ämnen som avges i gasform och mäts i vikt. Till dessa räknas bland annat aromater och alkoholer. Organiska lösningsmedel har en tydlig negativ inverkan på människa och miljö. För de som arbetar med sådana produkter är andningsproblem och irriterade slemhinnor inget nytt. För miljöns del kan höga halter av lösningsmedel innebära att marknära ozon bildas. Till skillnad från det skyddande ozonet i atmosfären är det marknära ozonets inverkan på människor och miljö skadlig.

Ny lagstiftning Den tidigare lagstiftningen talade om hur VOC skulle minskas och hur utsläppen skulle mätas på verkstadsnivå. Den totala mängden skadliga ämnen i omsättning skulle på så vis reduceras. Men då antalet lackverkstäder bara i Sverige uppgår till runt 1000 blev detta i praktiken svårt att följa upp. EU har därför tagit fram ett nytt direktiv som istället flyttar ansvaret till tillverkare av lackprodukter. Detta innebär i praktiken att de gamla traditionella lösningsmedelsfärgerna byts ut till förmån för vattenbaserade.

Produktdirektiv 2004/42/EU Direktivet omfattar alla lackverkstäder, oavsett storlek, och måste uppfyllas av lackerare i alla EU länder (plus Norge och Island). Direktiven träder i kraft den 1 januari 2007. Efter detta datum tillåts ingen försäljning av produkter som inte uppfyller de nya reglerna. Befintliga lager, alltså färg som redan finns hos lackerare och handlare, får dock användas under 2007. Det finns runt om i landet åtskilliga verkstäder som redan genomfört bytet till vattenbaserade färger, däribland Autolack i Östersund som fått uppdraget att lackera El Caminon från grunden.

El Camino verde del ll
El Camino verde del ll

Björn Granlöf kollar efter rätt färg. Orörd originalkulör hittades under en dörrlist.

Mot lackverkstan! Med rosten lagad (se föregående nummer) blev det ett snabbt stop hos en blästerfirma för att blåsa av flaket invändigt. Därefter styrdes ekipaget till Autolack där bröderna Anders och Björn Granlöf huserar. Autolack har under 2006 skolat om personalen och bytt till vattenbaserade färger från Nexa Autocolor. Då El Caminon tidigare drabbats av tre lackeringar av tveksam kvalitet fanns ordentligt med gammal färg att ta bort. Detta behandlades i föregående nummer, kvar att göra är att slipa ner resterna av originallacken samt tillhörande grundfärg. För att få ett fullgott resultat måste alla gamla färgrester bort.

-Många av de gamla slipgrunderna och grundfärgerna är rätt mjuka, så låter man sådant ligga kvar under den nya lacken får man lätt sprickor. Gammalt kladd fungerar som ett flytlager, dessutom kan man få genomslag och missfärgningar av aggressiva komponenter som man inte vet vad de innehåller säger Björn Granlöf.

El Camino verde del ll
El Camino verde del ll
El Camino verde del ll

Rostskydd och grundfärg I samma andetag satte Björn och kollegan Frank Salomonsson igång med att slipa bort de färgrester som lösningsmedel och skrapor inte rått på. Som entusiast kan det faktiskt vara lämpligt att lämna ett lager färg, eller i alla fall grundfärgen, då en hemmaslipad bil sällan är tillräckligt rak för lackerarens smak och tycke. Dessutom är det lätt att skada plåten med för grovt papper eller omild behandling. Det blir då snarare mer istället för mindre jobb för din lackerare – och dyrare för dig! Helst av allt bör du också låta en plåtslagare rikta bilen innan du beger dig till lackeraren. När El Caminon väl slipats plåtren och grovriktats börjar sedan återuppbyggnaden mot originalets djupblå metallic. Vi börjar med att tvätta bilen med Prepsol, en fett- och silikonlösande tvätt. Därefter är det dags för en etsande primer som fungerar som rostskydd. Denna täcks i sin tur av en epoxyprimer, till syfte att skydda den första. Ovanpå dessa läggs en slipgrund, i detta fall tre varv. När allt torkat börjar det mödosamma arbetet med att ordentligt rikta alla bucklor och ojämnheter. Det är först nu man tar fram spackel vid behov. Att rikta en bil är ett hantverk, och något som helt enkelt kräver handlag, skarp blick och lång träning.

-Att vi lägger tre varv beror på att vi vill vara säkra på att inte spackla direkt på plåten. Många bilar vi får in har spackel direkt på plåt, och det är inte direkt lyckat. Spackel drar åt sig fukt, till exempel om du får ett stenskott. Dessutom är plåt så mycket hårdare än spackel, så det är nästan omöjligt att slipa ut jämna skarvar, menar Björn.

El Camino verde del ll

Tid att vänta När vana händer är nöjda sprutas ännu ett par lager slipgrund, därefter bör bilen få stå en tid för att låta materialen sjunka. När så skett slipas El Caminon ännu en gång i jakten på ojämnheter, varpå ännu ett lager grundfärg appliceras. Först efter detta steg läggs basfärgen. För El Caminon krävdes alltså tre vändor med mellanslipningar och påföljande riktning innan Autolacks killar var nöjda. Med en rak bil är det så äntligen dags för färg. Kulören, GMA 29c, är en skön, mörkblå metallic som bröts fram efter ett färgprov vi tog från en dörrkarm. Sammantaget tog arbetet fyra månader, då grunderna till lackeringen gjordes i mars, medan färg och klarlack sprutades i juni.

El Camino verde del ll
El Camino verde del ll

Att måla vattenbaserat För lackeraren visar sig en av de märkbara olikheterna gentemot lösningsmedelsbaserad färg just när färgen ska appliceras. Det ser rätt flammigt och matt ut, men detta gäller bara när färgen är blöt. Nästa skillnad ligger i just detta – övergången från våt till torr färg. Den vattenbaserade torkas med hjälp av fläktar eller tryckluft. Ugnar behövs egentligen bara om man måste skynda på processen. Autolack torkar dock med trycklyft, men märk väl att detta endast gäller själva färgen. Klarlacken, en HS, eller High Solid, måste dock brännas med bilen i ugn trots att den innehåller mindre VOC än föregångaren kallad MS, vilket betyder Medium Solid.

-Annars är det inga större konstigheter jämfört med tidigare. Det finns säkert nackdelar med vattenbaserat som visar sig över tid, men det är ju bättre för miljön. Fast trots att färgerna luktar mindre måste man fortfarande använda skyddsutrustning, säger Lars-Göran Asplund, lackerare hos Autolack.

El Camino verde del ll
El Camino verde del ll
El Camino verde del ll

Vad det gäller det färdiga resultatet kan en vattenbaserad lack bli blankare än de tidigare. När vattnet torkat är materialet dött, till skillnad från de lösningsmedelsbaserade färgerna. Det finns alltså finns inget som kan fortsätta dunsta och göra lacken matt.

-Jag hoppas på mer vattenbaserade produkter. Det här är ett steg i rätt riktning. En sak som blivit mycket bättre är till exempel hur vi tvättar sprutorna. Tidigare var vi tvungna att använda en thinnertvätt, nu räcker det med helt vanligt vatten i en tank. I slutet av veckan lägger vi i kol som drar åt sig färgresterna och bildar en klump som man tar att upp. Sen är det bara att använda vattnet igen, förklarar Lars-Göran.

För entusiasten För många är det enda ekonomiskt hållbara alternativet att lackera själva. Vi har hört en del oro över de nya reglerna och produkterna, oro som på det stora hela är överflödig. Att lackera vattenbaserat är i sig inte svårare än att tidigare, de enda egentliga skillnaderna är positiva. Det luktar mindre, och eftersom färgen torkar långsammare kan du ta längre tid på dig att spruta. Lackerar du en solid kulör, alltså inte metallic, kan du till och med bättra en torr lackering utan skarvar! Enkelt förklarat betyder allt detta att en tålmodig hemmapulare kan lackera i valfritt, dammfritt utrymme. Sedan är det bara att låta vattnet dunsta. Vill du skynda på processen – blås! Svårare än så är det inte.

El Camino verde del ll
El Camino verde del ll
El Camino verde del ll

El Camino Verde del l El Camino Verde del lll

Länkar och källor Autolack i Östersund 063 – 10 15 08 Upplands Bilfärg 018 – 14 04 01 Nexa Autocolor: www.nexaautocolor.com Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se EU hemsida för användardirektivet 99/92/EG: https://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety SVEFF, Sveriges Färgfabrikanters Förening: www.sveff.se En översättning av EU-direktivet 2004/42/EU finns i KIFS 2005:9 framlagd av Kemikalieinspektionen, www.kemi.se

Av: Billy Söderin

El Camino verde del ll El Camino verde del ll El Camino verde del ll

El Camino verde del ll El Camino verde del ll El Camino verde del ll El Camino verde del ll El Camino verde del ll El Camino verde del ll El Camino verde del ll El Camino verde del ll

Rulla till toppen