Första Svanenmärkta bilbränslet

Artiklar

Första Svanenmärkta bilbränslet

Fordonsgas Sverige AB får den första licensen för sitt fordonsbränsle.

Redaktionen • 25 november, 2008

Nu Svanenmärks det första drivmedlet i världen. Fordonsgas Sverige AB får den första licensen för sitt fordonsbränsle.

– Vi tror att märkningen kommer att skapa ett ökat intresse för hela gasbilsbranschen, det här är mycket viktigt för både oss och miljön, säger Bo Ramberg, vd för Fordonsgas Sverige.

Foto: Fordonsgas Sverige

Svanen ställer krav på allt från val av råvara till förbränningen i motorn. Den fordonsgas som nu fått Svanenlicens består till hälften av förnybar biogas. Andra drivmedel som kan komma ifråga för Svanenmärkning är biodiesel, E85 och olika blandningar.

– Vi vill visa vägen för framtidens alternativa bränsle. Svanenmärkt drivmedel är ett mycket bättre alternativ till bensin. Målet är att allt fler drivmedel ska klara våra hårda krav och därmed kunna miljömärkas, säger Ragnar Unge, vd på Miljömärkningen Svanen.

– Svanen är en oberoende tredje part som har gjort bedömningen att vårt bränsle är ett bra val ur miljösynpunkt. Märkningen har hög trovärdighet och det är också en märkning som gemene man känner till, säger Bo Ramberg.

Miljömärkta drivmedel ska:

– minska växthuseffekten jämfört med fossila bränslen

– klara ett gränsvärde för energiåtgången

– komma från certifierad och hållbar odling av råvara, eller från avfall och restprodukter

– inte leda till ökade hälsoproblem

Rulla till toppen