155895.jpg

Artiklar

Miljonstöld på Leksaksmuseet

Leksaksmuseet som drivits ideellt i 29 år av några entusiaster har drabbats hårt genom en stöld. Museets Stiftelse har utan ersättning lagt ner tusentals timmar

Redaktionen • 23 mars, 2009

Leksaksmuseet som drivits ideellt i 29 år av några entusiaster har drabbats hårt genom en stöld. Museets Stiftelse har utan ersättning lagt ner tusentals timmar och deponerat / skänkt delar av sina samlingar för att glädja de 100 000-tals årsbesökare som gästat museet. Ambitionen har varit att dokumentera och visa ett tvärsnitt av 150 års leksaksproduktion. Nu har samvetslösa personer drabbat de som skänkt, deponerat eller på annat sätt gynnat verksamheten. Det som byggts upp under alla år utan ersättning och ekonomiska resurser har raserats och alla barn oavsett ålder blivit lurade på kulturhistoriska upplevelser från föräldrarnas barndom. Olika verksamhetsbidrag har inte alltid varit lätt att erhålla men hjälpt att göra Leksaksmuseet i Stockholm till ett av världens bästa i sitt slag inte minst för den variation som museet bjuder på.
Mellan den 5-9 mars har en mycket omfattande stöld skett på Leksaksmuseet i Stockholm. De (n) som genomfört tillgreppen har gått mycket målmedvetet till väga och eftersom stölderna har skett efter stängning så har man haft gott om tid att välja och vraka. Man har gått mycket systematiskt till väga och enbart valt ut de objekt som var i nyskick, många i originalkartong och värdefulla. För att dölja tillgreppen har man tagit sig tid att sprida de ratade leksakerna så att inga tomrum skulle väcka misstankar. Forceringen av montrarna har skett på ett planerat sätt. Montrarnas olika säkerhetsåtgärder har eliminerats. När man tagit det man ville så har montrarna mycket nogsamt stängts och alla spår undanröjts.
Stölden polisanmäldes 11/3 då den upptäcktes 15.35. Polisens tekniska personal har varit på plats och säkrat fingeravtryck och andra bevis.
Fastigheten där Leksaksmuseet och även Spårvägsmuseet inryms ägs av SL. Man skulle genomföra en mindre sanering av PCB som skulle finnas i vissa fogar i båda lokalerna och ersätta det med annat material. Arbetet kunde bara ske på nätterna. Leksaksmuseet ledning motsatte sig detta av säkerhetsskäl men ålades av SL att släppa in sanerarna. För att säkerheten inte skulle äventyras avdelades en museianställd att närvara under processen efter stängningsdags. En nyckel lämnades även ut till den projektansvarige av SL anlitad och en specialkod till larmsystemet programmerades för just detta ändamål.
Vid senare avläsning av koderna för in och utpassering den aktuella perioden kunde man konstatera att obehöriga hade varit på museet vid flera tillfällen efter stängningsdags och det efter att man återlämnat nycklarna till Leksaksmuseet. Man hade inte kunnat forcerat museets larmsystem utan nyckel och kod.
En så komplett lista som möjligt på det stulna ca 115 objekten finns på www.matuska.se . Många av bilderna är tagna ur böcker eftersom översiktsbilder från montrarna inte ger riktigt bra bilder på objekten.
Leksaksmuseet uppmanar nu alla att hålla ögonen öppna på den öppna marknaden, hos auktionsfirmor och nätsajter efter dessa stulna objekt. Ett så här stort parti kvalitetsleksaker har inte varit till salu i Sverige på länge. Alla tips är välkomna, konstiga iakttagelser eller bilder från den aktuella perioden från Leksaksmuseets montrar.
Tillgreppet är ur barnkulturhänseende katastrofal och helt oacceptabel.
Tips om stölden kan lämnas till Stockholmspolisen 11414, Leksaksmuseet 08 6416100 / Olle Ekström 0736426746 eller Mike von Matuska 0706 556575 eller maila till: mike@matuska.se

Rulla till toppen