Personuppgiftsansvarig

Artiklar

Personuppgiftsansvarig

Personuppgifter Egmont Tidskrifter och därtill ingående bolags (nedan kallat ”Egmont Tidskrifter”) behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt

Redaktionen • 19 oktober, 2009

Personuppgifter

Egmont Tidskrifter och därtill ingående bolags (nedan kallat ”Egmont Tidskrifter”) behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Lagarna syftar till att skydda privatpersoner mot kränkningar av den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlas?

Personuppgifter är information som kan kopplas till en enskild person, till exempel namn, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, postadress, medlems-/kund- eller prenumerationsnummer, uppgifter om reklamationer och kundtjänstärenden. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från offentliga och privata register.

Egmont Tidskrifters insamling av personuppgifter
Egmont Tidskrifter samlar in personuppgifter i samband med något av följande:

1. När du som besökare registrerar dig på någon av våra webbplatser eller on-line forum
2. När du beställer ett av våra nyhetsbrev.
3. När du tecknar en prenumeration på någon av våra tidningar.
4. När du deltar i en av Egmont Tidskrifter arrangerad tävling eller annan marknadsföringsaktivitet.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Om du är 15 år eller äldre, behandlas dina personuppgifter för att Egmont Tidskrifter ska kunna fullfölja avtal om leverans av produkter och tjänster, för analys av verksamheten och kundbeteende samt för kundadministration. Egmont Tidskrifter kommer även att använda personuppgifterna för att via e-post eller annan direktmarknadsföring göra reklam för sina egna och andra företags produkter och tjänster. Detta innebär att de personuppgifter som du lämnar till Egmont Tidskrifter kan komma att lämnas ut till de olika företagen inom Egmont Tidskrifterkoncernen samt till andra företag som Egmont Tidskrifter samarbetar med.

Om du är yngre än 15 år kommer Egmont Tidskrifter endast att behandla dina personuppgifter för kundadministration.

Oavsett din ålder kan personuppgifter komma att lämnas ut om Egmont Tidskrifter är tvingat till detta enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar Egmont Tidskrifter personuppgifterna?

Dina personuppgifter sparas och behandlas så länge som en kundrelation finns mellan dig och Egmont Tidskrifter. Efter att kundrelationen har avslutats sparas personuppgifterna i ett år. När du deltar i en tävling eller annan marknadsföringsaktivitet sparas personuppgifterna i ett år. Ettårsperioden räknas från det datum som du uppgav dina personuppgifter till Egmont Tidskrifter eller det datum då du senast var inloggad på någon av Egmont Tidskrifters webbplatser.

Rulla till toppen