Värme och bandage

E-tester

Värme och bandage

Värmestrålning från motor och avgasrör kan skapa problem. I dag finns effektiva isolermaterial.

Professorn • 28 februari, 2002

Värme och bandage
Klicka på bilden för att läsa!
Rulla till toppen